WSTĘP

Witam na mojej stronie nauczycielskiej!

 

 

RUSZYŁY ZAPISY DO KONKURSU HUMANISTYCZNEGO "MATURUS". ZAPRASZAM DO UDZIAŁU!

 

PODRĘCZNIKI

kl. 2 C - "W centrum uwagi" rozszerzony cz. 1

kl. 2 E - "Ojczysty panteon i ojczyste spory"

kl. 3 A i 3 B - "Rządzący i rządzeni", "Europa i świat" oraz "Wojna i wojskowość"

kl. 3 C - "W centrum uwagi" rozszerzony cz. 2

 

 

OCENY

odpowiedzi - waga 1

zeszyt - waga 1

kartkówki - waga 1

prace domowe - waga 1

dodatkowe prace domowe - waga 1

sprawdziany - waga 3

próbne matury - waga 4

Ocenę końcoworoczną wystawię w oparciu o średnią wszystkich ocen zdobytych przez ucznia.

 

PRZYGOTOWANIE DO MATURY Z WOS

Dla uczniów z klasy 3 C i 3 D - czwartki od 14:35 do 15:20 w sali 205

 

KONSULTACJE

Czwartki od 15:22 do 16:00 w sali 205. Na konsultacjach można zaliczać dodatkowe prace domowe, pisać zaległe sprawdziany lub je poprawiać i rozmawiać na wszelkie tematy. Czasami konsultacje są odwoływane - wówczas zwykle wywieszam karteczkę z wiadomością.

 

ZESZYT

 

Zeszyt jest wizytówką ucznia, pokazuje czy młody człowiek zdobywa oprócz wiedzy tak bardzo potrzebne w życiu cechy jak schludność, staranność, dokładność, systematyczność i sprawność w organizowaniu warsztatu pracy. Te umiejętności charakteru, czyli cnoty, zaprocentują w przyszłości, gdy będzie trzeba dopełniać rozmaitych formalności urzędowych, wypełniać dokumenty, zorganizować prace w biurze lub choćby we własnym domu. Dlatego oceniam nie tylko treść ale i formę. Tak jak w urzędzie nawet całkowicie wypełniony druk może być odrzucony, jeśli numer dowodu osobistego wpiszemy w miejscu numeru pesel, kartka będzie pognieciona lub poplamiona, a pismo niestaranne. Krótko mówiąc pieczołowitość w prowadzeniu zeszytu jest ważna i dlatego będzie wymagana. Słabą ocenę z zeszytu będzie można poprawić przepisując cały zeszyt i oddając jeszcze raz do sprawdzenia w czasie konsultacji.

 

 

SPRAWDZIANY

Sprawdziany będą zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem, do każdego z nich zostanie podany zakres materiału z zeszytu i rozdziały z podręcznika. Poprawa sprawdzianu będzie polegała na ponownym napisaniu go na konsultacjach lub na lekcji. Uczniowie nieobecni podczas sprawdzianu, mają obowiązek napisać go w ciągu 2 tygodni. Jeśli uczeń w czasie konsultacji ma obowiązkowe zajęcia szkolne, winien umówić się z nauczycielem na termin zastępczy. Jeśli brak zaliczenia nie będzie spowodowany poważnymi przyczynami poświadczonymi przez wychowawcę, do dziennika zostanie wstawiona ocena niedostateczna.

 

DODATKOWE PRACE DOMOWE

Każdy uczeń chcący poszerzać swoją wiedzę i umiejętności może wykonać dowolną ilość dobrowolnych prac domowych z listy zamieszczonej poniżej i zaliczyć w czasie konsultacji. Nieudana próba zaliczenia pracy domowej niczym nie grozi - uczeń może bez obaw podchodzić do tego samego zadania wielokrotnie. Dodatkowe prace domowe zaliczamy do końca marca!

Wszystkie podane niżej prace domowe są na ocenę celującą, jeśli zostaną wykonane bezbłędnie i w pełni poprawnie. Szczególnie tyczy to wierszy, które należy naprawdę starannie i poetycko wyrecytować. Praca wykonana tylko w stopniu dobrym może zostać trochę niżej oceniona.

  1. Naucz się recytować następujące wiersze patriotyczne: “Bogurodzicę”, “Hymn do miłości ojczyzny” Ignacego Krasickiego, “Katechizm młodego Polaka” i “Co kochać” Władysława Bełzy, “Gawędę o miłości do ziemi ojczystej” Wisławy Szymborskiej (tylko 3 pierwsze zwrotki) “Rotę” Marii Konopnickiej (wszystkie 4 zwrotki) “Miejmy nadzieję” Adama Asnyka, “Pieśń o fladze” K. I. Gałczyńskiego, “Bagnet na broń” Władysława Broniewskiego i “Polskę” Antoniego Słonimskiego.
  2. Naucz się recytować “Redutę Ordona”, początek “Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza do słów "wszystkich w gościnę zaprasza" oraz “Koncert Jankiela” od słów “Mistrz zawsze patrzył w niebo czekając natchnienia” do “On, czapkę zdjąwszy, wodza rękę ucałował”.  
  3. Opanuj wiedzę z materiałów do Konkursu Maturus w działach Mitologia, Biblia i Literatura.
  4. Opanuj wiedzę z materiałów do Konkursu Maturus w działach Zabytki Polski i Zabytki świata.
  5. Weź udział w Konkursie Humanistycznym Maturus. Za przejście do finału uczeń otrzymuje trzy szóstki (jeśli nie zaliczył wczesniej pracy 3 i 4 - wówczas dostaje trzecią szóstkę), a za tytuł laureata otrzymuje jedną ocenę wyżej. 

 

W razie jakichkolwiek pytań, uwag i propozycji zapraszam na konsultacje.

Pozdrawiam serdecznie

Waldemar Kopacki